korporativni identitet

Uspešni programi korporativnog identiteta sastoje se od logoa, jednostavnih, jedinstvenih i nezaboravnih grafičkih elemenata i paleta boja koje vizuelno predstavljaju osnovne vrednosti, filozofiju i poslovne principe. Jedan od najvažnijih atributa efikasne kampanje identiteta je stalna primena ovih elemenata u svim oblicima komunikacije, od vizit-karti do prezentacija na računaru i uniformi zaposlenih.

Identitet nije brand

dizajn logotipa

Poslednjih godina, izraz ’’korporativni identitet’’ koristi se uz izraz ’’brending’’, posebno od strane previše posvećenih marketinških konsultanata, stručnjaka za odnose sa javnošću, pa čak i nekih kreativnih agencija.  Osnovna razlika je u tome što je identitet vizuelni sistem koji se koristi za definisanje ciljeva, vrednosti i osobina kompanije, dok je brend utisak koji tržište ima o kompaniji.

Doslednost i korporativni identitet

Kada se započinje novi projekat korporativnog identiteta, najvažnije je da dizajner održi doslednost.
Doslednost igra najvažniju ulogu u tome kako mušterije doživljavaju kompaniju ili organizaciju. Dok će na kraju pre svega kvalitet proizvoda i ugsluga organizacije odrediti njen uspeh, korporativni identitet trebalo bi da bude direktan odraz tih kvaliteta.  Ako se identitet značajno razlikuje od slučaja do slučaja, ili ako se samo delimično pojavljuje na marketinškom materijalu, prenosi se zbunjujuća poruka.Ova nedoslednost može učiniti da se publika zapita o legitimnosti kompanije.
Trenutak u kojem se mnogi identiteti spotaknu u pogledu doslednosti,jeste trenutak kada se prelazi sa starijeg utvrdjenijeg identiteta na novi. Umesto da koriste slične šeme boja, tipografiju ili grafičke elemente, neke organizacije naglo pokušavaju da promene izgled, i itime u potpunosti uništavaju svaku sličnost sa starim identitetom. To vodi burnom prelazu i zbunjuje  mušterije. Umesto neplanske primene atributa, novi identitet trebalo bi da se menja postepeno tokom vremena i da na taj način prenese jasnoću, složenost i različitost.

Korporativni identiteti bi trebalo da se dizajniraju na duže staze, za periodne manji od pet do deset godina. Najuspešniji identiteti ostaju relativno nepromenjeni tokom decenija, na primet ABC /American Broadcasting Company/, Westinghouse, United Airlines i AT&T. Neki identiteti, kao što su AEG (Allgemeine Elektricitats Gesellschaft), London Underground i GE (General Electric) postoje više od 100 godina.

TAGOVI: Logo Dizajn, Logotip, Znak, Logo Firme, Knjiga Standarda, Izrada Logotipa, Cena Izrade Knjige Grafickih Standarda, Cene Logotipa, Knjiga Vizuelnih Standarda, Tipografija, Memorandum, Vizuelni Identitet za Firmu, Beograd Srbija dizajn logotipa logotipi art dizajn home, ctanje logoa, crtanje logotipa, crtanje grba, izrada grba, crtanje žiga, brandiranje logotipa, cena za logo firme, dizajn logo, izrada logo, art dizajn, beograd dizajn, dizajn logo beograd, graficki dizajn beograd, internet firma, logo beograd, logotipi srbije, srbija logotipi, graficki dizajner za izradu simbola,vizuelne komunikacije, каталог графичких симбола.